Kantory internetowe będą nadzorowane

Polskie kantory internetowe będą regulowane. Resort Ministerstwa Finansów informuje o prowadzonych pracach nad wprowadzeniem zmian kilku ustaw i prawa dewizowego. Dzięki tym nowelizacjom nastąpi unormowanie kantorów internetowych, a także sprecyzowanie środków prawnych, strzegących interesów konsumentów.

Uregulowanie działalności e-kantorów

Pamiętajmy, że obecnie kantor internetowy nie musi mieć licencji na prowadzenie tego typu działalności. Sprawa od kilku lat jest zawieszona, pomimo ostrzegania m.in. przez  Najwyższą Izbę Kontroli o konieczności uregulowania e-kantorów.

Obecnie Ministerstwo Finansów czeka na decyzję odnośnie aktualizacji projektu do prowadzonego przez Radę Ministrów wykazu prac legislacyjnych. W kolejnym etapie przekaże projekt nowej ustawy do uzgodnień między Resortami.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, dzięki nowej ustawie, wszystkie podmioty, oferujące usługę wymiana waluty online będą musiały się zarejestrować albo otrzymać odpowiednie zezwolenie. Kantory, świadczące usługi online będą musiały spełnić konkretne wymogi lub warunki. Na razie jeszcze nie wiadomo, jakie będą to zasady. Działalność kantorów internetowych będzie objęta kontrolą stosownego organu albo kompleksowym nadzorem.

Nadzór KNF

W pracach nie bierze udziału Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Uważa on, że kantor online powinien podlegać takim samym przepisom jak podmioty, świadczące działalność kantorową według prawa dewizowego.

Tak, jak wspomniano już wcześniej, kantory, świadczące usługi online, nie muszą posiadać żadnych licencji. Dlatego nie są nadzorowane przez KNF. Nowa ustawa może wymóc od kantorów online zezwolenia KNF. Internetowy kantor wymiany walut obecnie często wnioskuje o status KIP. Dzięki temu może on świadczyć usługi płatnicze.

Decyzja o regulacji działalności e-kantorów jest słuszna. Warto pamiętać, że takie podmioty mogą osiągać roczne obroty ponad 50 mld złotych. Dzięki odpowiednim regulacjom rynek e-kantorów będzie mógł się odpowiednio rozwijać. E-kantory, posiadające status KIP są kontrolowane i posiadają uregulowane prawnie procesy i procedury. Obowiązują ich też określone ustawy i przepisy dotyczące AML (chroniące przed praniem pieniędzy). Nadzorowanie następnych e-kantorów jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo klientów.

Prawne uporządkowanie działalności e-kantorów wzmocni rynek. Najprawdopodobniej polskie e-kantory będą nadzorowane przez NPB. Komisja Nadzoru Finansowego będzie regularnie sprawdzała kondycję finansową internetowych kantorów i jakość ich zarządzania.